• Kjøkkeninnredning - Forhandler Krokkleiva (1)

Du er velkommen til vårt lokale på Sundvollen. Ta av E16 ved Esso Sundvollen/Sundvollen Hotell og forsett ca 1 km på Åsaveien. Vårt kontorbygg og lager ligger på høyre side.