• Kjemikalier og kjemiske varer - Produksjon Blomsterdalen (1)