Schlumberger Norge Divisjon M-I SWACO, avdeling Fjordbase

Fjordbase, 6900 Florø