Hopp til søk

Salt er en ung, åpen og inkluderende kirke. Vi ønsker å møte dagens mennesker med fortellingen om Jesus. Derfor vil vi være en kirke hvor man kan komme om man ikke tror så veldig mye, og vil finne ut av ens egen trosreise. Samtidig ønsker vi å utruste og utvikle deg som er personlig troende i din etterfølgelse av Jesus. Velkommen, vi har masse plass til nye mennesker!

Sion Menighetsbarnehage er eid av Menigheten Sion. Visjonen vår er: "Vi vil utgjøre en positiv forskjell".