Velkomen til Den norske kyrkja i Vaksdal! Dette er heimesida til fellesrådet i Vaksdal, som er ein slags paraply over sokna: Dale Vaksdal Bergsdalen Stamnes Eksingedalen Nesheim Her kan du finne aktuell informasjon om alt som foregår i dei seks sokna og kyrkjene.