Hopp til søk

Resultat - Kirke og trossamfunn Oslo

Fagerborg menighet ønsker å være en åpen, bekjennende, tjenende og misjonerende folkekirke, som bidrar til mer himmel på jord her i vårt område. Vi har et omfattende og mangfoldig arbeid i og med vårt nærmiljø, rettet mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser. Vi ønsker å bidra til gode møteplasser, som gir mot til å leve og mot til å tro.

Om menigheten Uranienborg menighet er en urban sentrumsmenighet i domprostiet i Oslo. Det er en menighet med ca 10.000 innbyggere hvor ca 7500 er medlemmer av den norske kirke. Dette er et boområde med høye bokostnader som igjen påvirker bosettingen. Uten å forsøke å gi en demografisk beskrivelse, mener vi å kunne si at bosettingen består av en del unge mennesker uten barn og mange i voksen alder... Les mer