Ringerikskjøkken

Nedre Kilemoen, 3516 Hønefoss

Telefon 32 11 74 00
E-post ringerikskjokken@ringerike.kommune.no