• Jern-, stål- og metallstøperier Klepp stasjon (1)