• Jern, stål og metaller - Produksjon Haukeland (1)