• Jern, stål og metaller - Produksjon Frekhaug (1)