• Jern, stål og metaller - Produksjon Blomsterdalen (1)