• IT-drift og -support Voss (1)

Friskus sosial entreprenør består av samfunnsengasjerte tilsette med brei erfaring frå både kommunal og frivillig sektor. Vi levera IT-verktøyet Friskus.com og støttetenester for implementering og endring.

Relaterte søk: