Hopp til søk

Resultat - Investeringsselskap Oslo

Connectum er til for at du skal oppnå ditt mål med verdiene du ønsker å investere. Med ditt liv, dine penger og din fremtid som utgangspunkt gir vi gode og fullstendig uavhengige råd som munner ut i en skreddersydd plan for å ivareta dine mål og behov.

Awilhelmsen AS er et privateid investeringsselskap med hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet har følgende forretningsområder: cruise, eiendom, shipping & offshore, detaljhandel, og finansielle investeringer

Vår investeringsfilosofi er å kjøpe næringseiendommer som representerer et potensial utover det forventede. Det kan handle om å være tidlig ute i et område, skape unike konsepter som treffer markedet eller ta finansielle og bygningsmessige grep. Vi kjøper også kontantstrømseiendommer, men kun der eiendommens evne til å være utleid over tid er høy og alternativ bruk er tilstede. Kompetansen og erf... Les mer