Hopp til søk
21 år som firma

Norges Motorsportforbund (NMF)

Sognsveien 75, 0855 Oslo

Postboks 5000 Ullevål Stadion, 0840 Oslo

E-post nmf@nmfsport.no
Kathrine Strand Hammond, Kompetanse- og utdanningsrådgiver
Marius Dammyr, Toppidrettsjef
Henrik Julius Frisak, Bane- og anleggskonsulent
Mats Gundersen, Breddesjef
Lena Elisabeth Baardseth, Ass. generalsekretær / organisasjonssjef
Geir Lilletvedt, Forbundsadvokat
Tony Isaksen, Generalsekretær
Marthe Moen Hagen, Grenkoordinator RSM, Båt, Roadracing, Track Racing
  • Motorsykkelsport
  • Båtsport
  • Snøscootersport
  • Radiostyrt motorsport
  • Konkurranser

Norges Motorsportforbunds (NMF) formål er å organisere og legge til rette for organisert motorsportaktivitet i Norges idrettsforbund og olympiske komite og paralympiske komité (NIF) og fremme motorsport i Norge. NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt. NMF skal ivareta sportsinteressene for båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og snøscooter. Forbundet skal ha helhetsansvar for sine grener. Det vil si for toppidrett, breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet og sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring. Arbeidet til NMF skal bygge på et positivt miljøengasjement. Motorsporten skal gå foran i teknologiutviklingen og fremme gode miljømessige løsninger i forhold til bl.a. drivstoff og støy. Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Sognsveien 75, 0855 Oslo

Flyfoto: Kart: Sognsveien 75, 0855 Oslo