1

Administrasjon og utvikling av fotballaktivitet, som sorterer under Norges Fotballforbund i Hedmark og Oppland