• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Skollenborg (9)