Vi utfører strenge tiltak for sikkerhet med tanke på COVID-19 : Steriliserings rutiner og vi bruker til enhver tid vinylhansker til all jobb som innebærer berøring av overflater og produkter. Smith Dyrehold Og Landbruk er et selskap som driver med jordbruksvirksomhet. Dyrehold: Driver med storfe (ammeku). Produksjon av eget grovfôr. Leiekjøring i forbindelse med gras/høy/halm/rundballer. Kan utfø... Les mer