• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Varaldsøy (2)