• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Vangsnes (1)