• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Valevåg (5)