• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Vadheim (2)