• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Tysnes (15)