• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Svelgen (8)