• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Sveio (28)