• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Storebø (2)