• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Stongfjorden (5)