• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Steinstø (2)