• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Steinsland (1)