• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Sogndal (52)