• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Skulestadmo (16)