• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Skei i Jølster (32)