• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Seim (13)