• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Sande i Sunnfjord (25)