• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Sagvåg (1)