• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Rugsund (4)