• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Rossland (2)