• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Øvre Eidfjord (3)