• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Nesttun (6)