• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Modalen (1)