• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Masfjordnes (5)