• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Lundegrend (3)