• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Lonevåg (16)