• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Kyrkjebø (7)