• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Kolbeinsvik (1)