• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Klokkarvik (1)