• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Kinsarvik (2)