• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hundvin (7)