• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Holmefjord (7)