• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hersvikbygda (1)