• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Haukeland (8)